Wie zijn wij?

Ad Fontes – terug naar de bronnen – is een studiegroep die regelmatig bij elkaar komt voor het bestuderen van westerse theosofie en mystiek aan de hand van teksten uit voornamelijk de joods-christelijke traditie. Dit doen we vanuit een oecumenisch perspectief en met een open houding voor andere vormen van goddelijke wijsheid.

In de overtuiging dat er een transcendente bron en eenheid der religies is – een Sophia Perennis of Eeuwige Wijsheid – en dat alle wereldgodsdiensten beschikken over een authentieke esoterische traditie, zijn we van mening dat ook het christendom beschikt over een innerlijke wijsheid die juist in onze moderne westerse cultuur tegemoet kan komen aan het verlangen van de mens naar geestelijke vernieuwing, naar genezing voor de ziel.

De studiegroep heeft geen bestuur of reglement en wordt zo veel mogelijk in stand gehouden door vrijwillige bijdragen in tijd, werk en geld. We laten ons in onze werkzaamheden inspireren door de boodschap van de Bergrede en het ideaal van broederschap zoals verwoord door Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs:

“Zoals het lichaam een eenheid is en de ledematen een veelheid, en alle ledematen ondanks hun veelheid toch één lichaam vormen, zo is het ook met Christus. Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit een enkel deel, maar uit veel delen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: Ik heb je niet nodig. Zo kan ook het hoofd niet tegen de voeten zeggen: Ik heb jullie niet nodig. Want er moet geen verdeeldheid heersen in het lichaam, de lichaamsdelen moeten zorg hebben voor elkaar. Als één lichaamsdeel wordt geëerd, delen alle andere in de vreugde. U bent het lichaam van Christus en ieder van u is een deel van dat lichaam.”(1 Kor. 12)