Activiteitenprogramma 2023-24

Studiebijeenkomsten
Vanaf 14 september iedere tweede en vierde donderdagavond van de maand van 20 tot 22 uur: studies in de innerlijke christelijke traditie. De basiswerken voor deze bijeenkomst zijn een selectie van artikelen van Daniël van Egmond uit het tijdschrift Metanoia en De Weg der Asceten. Inwijding in het geestelijk leven van Tito Colliander.

Iedere belangstellende is welkom – Toegang vrij
Plaats: op ’t Veldje 21, Spaubeek

Lezingenreeks –  En het licht schijnt in de duisternis
De mysteriewijsheid van het Johannes evangelie

In het begin was het Woord, het Woord was bij God, en het Woord was God. Alles is erdoor ontstaan, en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. (Joh. 1: 1, 3-5)

Op 21 januari 2024 start in Studiegroep Ad Fontes een vierdelige lezingenreeks over het Johannesevangelie. Te allen tijde heeft men de uitzonderlijke geestelijke inhoud van dit evangelie herkend. Johannes is niet alleen de ‘adelaar’ onder de evangelisten, degene die het hoogste spirituele perspectief inneemt; hij is ook de leerling die Jezus liefhad, en luisterend naar het hart van zijn meester vertegenwoordigt hij als geen ander de innerlijke dimensie van het christendom. In de christelijke mystiek wordt dan ook van oudsher zijn evangelie op een spirituele wijze geduid: in dit wonderbaarlijke geschrift gaat het niet alleen om uiterlijke gebeurtenissen, maar wordt de mens geroepen een weg te gaan van innerlijke transformatie en wedergeboorte. Zo wordt ons verteld dat we in duisternis leven zolang we geen ruimte zijn voor het goddelijk licht dat leven geeft. En alleen wanneer de vergankelijke persoonlijkheid zijn kruisdood sterft, kan de onvergankelijke ziel uit de duisternis opstaan in het licht van de hemelen.

In deze lezingenreeks wordt een mystieke interpretatie van het Johannesevangelie nader verkend. De volgende thema’s komen o.m. aan bod: Christus als het levende Woord, de rol van Johannes de Doper, de bruiloft in Kana, de tempelreiniging, en het paasmysterie van kruisiging en opstanding. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de geschriften van de vroege kerkvaders, maar ook van mystici zoals Johannes Scotus, Meister Eckhart, Jacob Boehme, Valentin Tomberg en Maurice Nicoll.

Praktische informatie:
Aanvang: 21 januari 2024. Vervolgdata 18 februari, 17 maart, 21 april.
Spreker: David Nieuwejaers-Roef
Plaats: Cellebroederskapel te Maastricht, Cellebroedersstraat 4
Tijdstip: telkens van 14:00 tot 16:00
Kosten (inclusief teksten): € 60 (graag contant bij inkom te betalen)
Inschrijving voor 7 januari via Contact pagina